چارت سازمانی

گروه مدیریت

ناصر محمد پور
رئيس هيئت مديره و مالک شرکت
ابراهيم ساموري زادگان
مدیرعامل
کامران منکرسي
مشاور فني

گروه مالی و اداری

امیرمیرشکارنژاد
معاونت اداری و مالی

گروه فنی

کامران منکرسي
مشاور فني
محمدرضا عزيزي
معاونت فني و عملیات